Hvad er Lupus/SLE?


Lånt fra: http://www.gigtforeningen.dk/


Lupus/SLE

Sygdommen lupus bliver også kaldt for SLE. 
Tidligere brugte man betegnelsen LED. 

Lupus betyder ulv på latin, og navnet opstod, 
fordi man betragtede sygdommen som lumsk. 
Derudover kunne de hudforandringer, der ofte 
følger med sygdommen, ligne ulvebid, hvis de 
ikke blev behandlet.

Sygdommen har været kendt i mange år. Den 
opstår ved, at kroppens immunforsvar ”tager 
fejl” og retter sig mod nogle af kroppens egne  
celler (bl.a. cellekerner). På den måde danner 
patienten nogle immunstoffer (antistoffer), som 
fører til betændelse i de pågældende væv og 
organer.

Sygdommen vil skiftevis være aktiv og i ro, og 
perioderne vil ofte variere fra patient til patient. 

Forekomst

Lupus er sjælden. Man regner med, at ca. 
1.500-2.000 har sygdommen i Danmark.

Cirka 10 gange så mange kvinder som mænd 
får lupus.

Sygdommen opstår primært i 30-35 års alderen, 
men også helt unge og ældre får lupus. 

Årsager

Man kender ikke den direkte årsag til lupus, 
men sygdommen bliver blandt andet påvirket 
af kroppens kønshormoner, sollys, infektioner 
samt flere typer medicin. 

Man mener, at særlige kombinationer af flere 
forhold kan have betydning for, at lupus opstår:

Arvelig tilbøjelighed til sygdomme i 
immunforsvaret 
Kroppens hormonforhold 
Infektioner 
Miljøforhold

Symptomer

Nogle lupuspatienter har kun meget få symptomer, og deres dagligdag påvirkes stort set 
ikke af sygdommen. 

Hos andre patienter vender sygdoms-aktiviteten 
tilbage igen og igen, hvilket skaber behov for 
vedvarende medicinsk behandling. 

For nogle patienter kan det blive nødvendigt at 
begrænse arbejds- og fritidsaktiviteter. 

Generelt er det umuligt at forudsige, hvordan 
sygdomsforløbet vil være for den enkelte patient, men i de fleste tilfælde vil behandlingen 
dæmpe sygdoms-aktiviteten i længere tid.

Hudforandringer
Patienter vil ofte få såkaldte ”sommerfugleudslæt” i ansigtet og i nogle tilfælde over hele 
kroppen. Udslættet er rødt og kan være skællende med kløe. Sollys forværrer ofte disse 
udslæt.

Hårtab
Nogle patienter oplever periodiske hårtab.

Problemer med slimhinderne
Enkelte lupuspatienter får sår i munden og i 
næsen. For det meste giver sårene ingen gener.'

Smerter i bevægeapparatet
Mange mennesker med lupus har smerter i leddene. Det gælder især for leddene i fingrene, 
men også håndled, skuldre, knæ og fødder 
kan volde problemer. Ud over smerter vil nogle 
patienter opleve, at led og seneskeder bliver 
hævede. Det er kun meget sjældent, man udvikler decideret fejlstilling af leddene.

Kolde hvide fingre
Lupuspatienter får jævnligt nogle krampelignende sammentrækninger i fingrenes blodkar. Det 
giver sig udslag i kolde og hvide fingre (f.eks. i 
køligt vejr).  Fingrene ”tør langsomt op”, bliver 
efterfølgende blålige og derpå varme og røde 
(Raynauds fænomen).

Betændelse i lungehinde og hjertesæk
Lupus kan også give sig udslag i betændelse 
(uden bakterier) i de glatte hinder, der omgiver 
hjerte og lunger. Betændelsen kan føre smerter 
og undertiden vejrtrækningsproblemer med sig. 
Det er kun sjældent, at lupus går ud over selve 
lungevævet.

Problemer med nyrerne
Nogle lupuspatienter udskiller æggehvidestof 
og betændelsesceller i urinen. Derudover vil 
nogle opleve væskeophobning – typisk på 
underbenet og det øverste af foden. Betændelsen i nyrevævet kan påvirke nyrernes evne til 
at rense blodet, og det kan føre til, at kroppen 
ophober affaldsstoffer.

Symptomer i hjernen
Det er oftest let nedsat koncentrationsevne og 
dårligere hukommelse, som mennesker med 
lupus klager over i forbindelse med symptomer 
i hjernen. Desuden oplever mange patienter i 
perioder hovedpine. Enkelte udvikler epilepsi som 
følge af sygdommen, mens andre får psykiske 
problemer. 

Træthed
Man vil ofte føle sig træt meget tidligt i sygdomsforløbet. Nogle gange opstår trætheden, 
før diagnosen er stillet. Trætheden varierer for 
det meste i takt med sygdomsaktiviteten, men 
mange patienter er også usædvanligt trætte, 
selvom sygdommen er i ro.

Forhøjelse af blodtrykket
Blodtrykket kan blive for højt som følge af 
de nyreproblemer, lupus i nogle tilfælde fører 
med sig. 

Infektioner
Mennesker med lupus er særligt modtagelige for infektioner såsom lungebetændelse, 
urinvejsinfektion og helvedesild. Det kan virke 
paradoksalt, da netop immunforsvaret er meget 
aktivt, men problemet er, at det ”tager fejl” og 
retter sig mod kroppens egne celler.

Behandling

Hvordan kontrolleres sygdommen?
De fleste mennesker med lupus går til regelmæssig lægekontrol (f.eks. hver tredje måned), 
hvor lægen spørger om eventuelle symptomer 
og tager blod- og urinprøver.

I perioder med sygdoms-aktivitet vil man 
kontrollere patienten hyppigere. 

Det er meget vigtigt, at man kontakter sin 
læge, hvis der opstår tegn på sygdomsaktivitet eller infektion i perioderne mellem disse 
kontroller.

Hvilke advarselstegn skal man være 
opmærksom på?
Lupuspatienter har ofte en fornemmelse af, om 
sygdommen er aktiv eller ej. Typiske symptomer 
kan være tiltagende træthed, feber, forværrede 
ledsmerter, tiltagende hudproblemer, hovedpine 
og skummende urin.

I nogle tilfælde føler patienten dog ingen 
symptomer, selvom blod- og urinprøverne 
tyder på sygdoms-aktivitet.

Medicin

Smertestillende medicin
Hvis man som lupuspatient har behov for smertestillende medicin, kan man i de fleste tilfælde 
nøjes med at tage de mildere typer såsom 
paracetamol. 

I visse tilfælde kan der dog være behov for 
stærkere smertestillende midler såsom kodein 
og tramadol. 

Gigtmedicin
Hvis leddene er ømme og hævede, kan man i 
mange tilfælde behandle effektivt med NSAIDpræparater (NSAID står for Non-Steroidal AntiInflammatory Drugs).

Malariamidler 
Hvis man som lupuspatient har fremtrædende 
symptomer fra hud og led, vil lægen ofte bruge 
malariamidlet hydroxyklorokin.

Binyrebarkhormon 
En række stoffer bruges som cremer og salver til 
lokalbehandling af hudforandringer ved lupus. 
Der er fire kategorier:

Svagt virkende 
Middelstærkt virkende 
Stærkt virkende 
Ekstra stærkt virkende

Derudover bruger man binyrebarkhormon som 
indsprøjtning, når sygdommen er mere aktiv 
(f.eks. ved nyrepåvirkning) og ellers som tabletter (prednisolon).

Immunregulerende stoffer
Disse stoffer bruges ved høj sygdomsaktivitet, 
hvor der er behov for effektiv styring af immunapparatet. De bliver ofte brugt sammen med 
binyrebarkhormon. 

De immunregulerende stoffer omfatter:

Azathioprin 
Methotrexat 
Cyclophosphamid
Ciclosporin
Mycophenylat mofetil (CellCept)

Nyere undersøgelser tyder på, at biologiske 
lægemidler af typen rituximab (Mabthera) kan 
anvendes til udvalgte patienter.

Anden medicin
Ud over medicin, som anvendes til at kontrollere sygdommen, har en del lupuspatienter behov for: 

Blodtrykssænkende medicin
Antibiotika mod infektioner
Epilepsimidler
Antidepressiva mod depression

Særlige problemer

Menstruationsforstyrrelser
Kvinder med aktiv lupus oplever jævnligt, at 
menstruationen udebliver i kortere eller længere 
perioder. Når sygdommen går i ro, vender menstruationen tilbage, og evnen til at blive gravid 
er atter normal.

Graviditet
Kvinder med lupus kan blive gravide ligesom 
andre kvinder. Graviditet bør dog undgås, 
når sygdommen er aktiv, da den kan påvirke 
både mor og barn. Hvis man bliver gravid, når 
sygdommen er i ro, vil den ofte holde sig i ro 
under graviditeten. Der er dog en vis risiko for 
sygdoms-aktivitet – især lige før og efter fødslen.

Kvinder med lupus har en større risiko for 
spontane aborter end raske kvinder. Oftest kan 
man ikke forebygge tendensen til spontane 
aborter. Kvinder med lupus får i gennemsnit 
det samme antal børn som andre kvinder, og 
der er ikke nogen større tendens til misdannelser. I forbindelse med graviditeten vil man ofte 
kontrollere sygdommen tæt i samarbejde med 
fødselslægerne.

Prævention til kvinder med lupus
Man har mistanke om, at lupus kan forværres 
af kvindelige kønshormoner. Derfor er man tilbageholdende med at give hormonbehandling 
med stort indhold af østrogen (såsom p-piller). 

Nyere p-piller med lavt indhold af østrogen synes 
derimod ikke at påvirke sygdommen, og de ordineres derfor jævnligt til kvinder med lupus. 

Alternative svangerskabsforebyggende midler 
som ”minipiller” og spiral bør overvejes som et 
alternativ til de traditionelle p-piller.

Mænd med lupus
Symptomerne og forløbet er det samme hos 
mænd og kvinder. Evnen til at blive far er den 
samme som hos andre mænd, men ved aktiv 
sygdom og ved immunregulerende behandling 
bør man ikke forsøge sig.

Børn med lupus
I enkelte tilfælde bryder lupus ud allerede i barnealderen. Fænomenet er hyppigere hos piger end 
hos drenge. Symptomerne kan være de samme 
som for voksne, men tendensen til sommerfugleudslæt, lav blodprocent og påvirkning af nyrerne 
er dog mere fremtrædende.

Børn med lupus bliver behandlet med smertestillende midler, gigtmedicin (NSAID) og binyrebarkhormon. Der kan desuden være behov 
for immunregulerende medicin i perioder for 
effektivt at kontrollere sygdommen.

Lupus hos den nyfødte
Under graviditet kan der i sjældne tilfælde 
blive overført særlige antistoffer fra en mor 
med lupus til barnet. Det kan give anledning 
til forbigående udslæt og påvirke blodets celler 
hos den nyfødte. Symptomerne forsvinder 
dog altid af sig selv efter nogle måneder. Hos 
enkelte nyfødte kan antistofferne påvirke de 
elektriske ledningsbaner i barnets hjerte, og 
det kan blive nødvendigt at behandle med en 
pacemaker for at gøre hjerterytmen normal. 

Et par video om Lupus: 
1 kommentar:

  1. Fin side Emilie... og STORT tillykke med din dejlige søn... det er dejligt at de unge med Lupus kan se at det KAN lade sig gøre.... og følge dit forløb :)
    Hilsen en Lupus fælle (dog lidt ældre)

    SvarSlet